fundacja facebook
baner
zielona droga opiekunowie porady prawne poradnia psychologiczna rejestracja dołącz do nas dołącz do nas dołącz do nas

Terapia

„Uniwersalny lek na autyzm nie istnieje, lecz są metody,
kreujące nowe rozwiązania i warunkujące pełny powrót do zdrowia
w niektórych przypadkach.”
(Catherine Maurice)

Obecne badania dowodzą, iż dzieci między 2 a 5 rokiem życia, poddane terapii, osiągają ogromne postępy rozwojowe. Specyfika zaburzeń funkcjonowania dzieci z autyzmem, przede wszystkim w sferze kontaktów społecznych i komunikacji sprawia, że wiele tradycyjnych form oddziaływania edukacyjnego i terapeutycznego okazuje się nieskutecznych w zatknięciu z tak szerokim zakresem deficytów rozwojowych. Obecnie najlepsze rezultaty, czego dowodzą obiektywne badania, przynosi wcześnie podjęta, intensywna terapia behawioralna, oparta o założenia współczesnej teorii uczenia się ( Lovaas, 1987; Kozłowski 2003)

Wczesna Interwencja Behawioralna jest systemem intensywnego nauczania, który obejmuje specjalne metody nauczania, takie jak:

grafika

Rys. 1.3. System intensywnego nauczania w terapii behawioralnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie Kozłowski (2005)

W systemie tym podstawowym założeniem jest stopniowe przechodzenie od nauczania indywidualnego (1:1) - jeden terapeuta : jedno dziecko w wymiarze 40 godzin tygodniowo - do nauczania w małej, a następnie w dużej grupie rówieśniczej. Ostatecznym celem terapii jest nauczanie dziecka, jak uczyć się od normalnego środowiska w sposób, który będzie konsekwentnie przynosił pozytywne rezultaty dziecku, jego rodzinie i innym ludziom (Maurice i inni, 1996). Kluczową rolę w tym systemie odgrywa budowa systemu motywacyjnego, który powoduje, że dziecko chce pracować z nadzieją na osiągnięcie sukcesu. 

urząd miasta torunia

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Fundacja Wspomagania Rozwoju "TU I TERAZ", projekt: tworzenie, pozycjonowanie stron Toruń