fundacja facebook
baner
zielona droga opiekunowie porady prawne poradnia psychologiczna rejestracja dołącz do nas dołącz do nas dołącz do nas

"Rozwijam się"

Fundacja Wspomagania Rozwoju "TU i TERAZ" przy współpracy z dr psychologii Panią Patrycją Rusiak w Szkole Terapeutycznej nr 33 w Toruniu wspólnie realizuje projekt pt. „Rozwijam się”- program terapeutyczny dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja rozwojowa).

Program terapeutyczny: W literaturze przedmiotu można znaleźć informacje na temat form pomocy osobom dyslektycznych. Większość z proponowanych programów bazuje na koncepcji zaburzeń świadomości fonologicznej. Pierwszymi, którzy wykorzystali wiedzę pochodzącą z badań opartych na koncepcji deficytów móżdżkowych (Nicolson i Fawcett, 1990) w skonstruowaniu programu pomocy dla osób dyslektycznych byli Dore i Rutheford (2001). Przyjęli oni założenie o tym, że w okresie dzieciństwa móżdżek jest plastyczny, przez co istnieje prawdopodobieństwo „wytrenowania” tego obszaru poprzez wykonywanie odpowiednich ćwiczeń (rehabilitacja motoryczna). Bazując na doniesieniach naukowych stworzyli specjalny program terapeutyczny, który nazwali Balance Remediation Exercise Training. Został on zweryfikowany w 2003 roku przez zespół pod kierownictwem Reynolds. Okazało się, że 6 miesięczny trening istotnie wpłynął na nie tylko na polepszenie funkcji motorycznych (zdolność utrzymywania równowagi, sprawność manualną), ale także funkcji językowych (zdolności fonologiczne, płynność fonetyczną i semantyczną, płynność czytania wyrazów prawdziwych i bezsensownych).

W ramach projektu „Rozwijam się” stosowany jest program LBP - program równowagi, przetwarzania sensorycznego i integracji sensorycznej działań mających pomóc lepiej zorganizować sposób przetwarzania informacji w mózgu.

Celem metody LBP jest wzmocnienie neurotransmisji w mózgu prowadzące w efekcie do lepszej współpracy jego poszczególnych obszarów i co za tym idzie polepszenie ogólnego funkcjonowania poznawczego człowieka.

urząd miasta torunia

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Fundacja Wspomagania Rozwoju "TU I TERAZ", projekt: tworzenie, pozycjonowanie stron Toruń