fundacja facebook
baner
zielona droga opiekunowie porady prawne poradnia psychologiczna rejestracja dołącz do nas dołącz do nas dołącz do nas

"Otworzyć nowe drogi"

W czerwcu, w ramach projektu pt. „Otworzyć Nowe Drogi” programu integrująco-aktywizującego dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, odbyły się sześciodniowe warsztaty w Mirakowie.

Zajęcia obejmowały tematykę z zakresu niepełnosprawności: Czym jest? Co daje? Co zabiera? Skąd brać siłę i energię do działania? Tematy wiązały się również z rynkiem pracy. Poruszane były zagadnienia dotyczące zapewniania wsparcia dla podopiecznego w procesie poszukiwania pracy, a także barier i stereotypów utrudniających ten proces. Uczestnicy mogli dowiedzieć się w jaki sposób opracować bilans umiejętności i możliwości swojego podopiecznego. Poruszane były również tematy związane z odpoczynkiem, relaksem oraz zapewnieniem komfortu. Dodatkowo omawiano zagadnienia związane z kontaktem z otoczeniem społecznym, a także z procesem wyznaczania i osiągania celów.

Kontynuacją wyjazdowych warsztatów w Mirakowie były warsztaty stacjonarne, które odbyły się w terminie 23-26 lipca. Zarówno warsztaty wyjazdowe jak i stacjonarne prowadzone były przez psychologa.

„Pani psycholog włożyła kawał fajnej pracy, który umożliwił nam wypocząć, podzielić się swoimi doświadczeniami jako rodziców i opiekunów. Udzieliła nam wielu porad związanych z tematem warsztatów. Zajęcia indywidualne były bardzo pomocne i myślę, że dały mi dużo do myślenia i nakreślenia nowych szlaków w pracy opiekuna.” – tak komentuje pracę Pani psycholog jedna z uczestniczek warsztatów. Zdaniem innej uczestniczki – „Rozmowy na szkoleniu były bardzo pomocne, natomiast Pani psycholog wykazywała się ogromną wiedzą. Szkolenie było tematycznie bardzo wyczerpujące.” – stwierdza.

Zajęcia zostały podzielone na cztery części. Pierwsza z nich obejmowała tematykę sexualności i zagadnienia związane z kształtowaniem się sexualności osób niepełnosprawnych, wiedzę z zakresu sexuologii, psychologii rozwojowej oraz psychoedukacji. Uczestnicy mieli okazję uzyskania odpowiedzi na pytania: Jak kształtuje się seksualność osób niepełnosprawnych i czy jest ona różna od osób sprawnych?; Jak wspierać rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych? Jakie zachowania seksualne są „normalne” – a co powinno niepokoić?; Sposoby podejmowania interwencji wobec nieakceptowanych, niebezpiecznych zachowań seksualnych.

Druga część warsztatów opierała się o tematykę aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Rozpatrywane zagadnienia dotyczyły m.in. przyszłości podopiecznego, jego profilu zawodowego oraz systemów wsparcia zawodowego dla osób niepełnosprawnych.

Kolejna części zajęć terapeutycznych obejmowała wiedzę z zakresu prawa pracy i możliwych dofinansowań do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika oraz lokalny system wsparcia.

Ostatnia cześć warsztatów stacjonarnych obejmowała tematykę dotyczącą problemów życiowych i emocjonalnych opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich rozwój osobisty. Poruszane były także zagadnienie dotyczące systemu wsparcia dla opiekunów podopiecznych w Toruniu. Zrealizowanych został również panel „Relaksacja w praktyce”.

Zajęcia były prowadzone w formie warsztatów oraz mini-wykładów. Obejmowały formy takie jak: studium przypadku, odgrywanie ról, symulacje, ćwiczenia, testy psychologiczne oraz dyskusje.

Jedna z uczestniczek tak ocenia zajęcia:

„Warsztaty były bardzo dobrym pomysłem. Dzięki grupie ludzi, z którymi się spotkałam, wypoczęła i bardzo dużo się dowiedziałam. Wykładowca dostosował tematykę zajęć do naszych potrzeb. Był komunikatywny i otwarty. Dobrym pomysłem były rozmowy indywidualne. Poznałam mądrych i ciekawych ludzi, z którymi będę utrzymywała kontakt. W konsekwencji zyska mój syn, ponieważ jestem przekonana, że jeszcze wiele ciekawych rzeczy wyniknie z tychże kontaktów.”

Trzecim etapem programu „Otworzyć Nowe Drogi” są psychologiczne konsultacje indywidualne, które dla każdego uczestnika wraz z podopiecznym odbędą się raz w miesiącu, w terminie od sierpnia do listopada.

urząd miasta torunia

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Fundacja Wspomagania Rozwoju "TU I TERAZ", projekt: tworzenie, pozycjonowanie stron Toruń